(Hanoimuare.com)-Trung tâm đào tạo tin học,ngoại ngữ FLAI.
Nhận tổ chức các kì thi ngắn hạn cho các cá nhân,tập thể,các tổ chức xã hội có nhu cầu thi lấy chứng chỉ.Ưu tiên cho các bạn sinh viên sắp ra trường.Mọi thông tin chi tiết xin các bạn liên hệ A Đại:0127 784 0000