bán amply electronic chạy 4sò sắt tụ nguồn to xuất âm tụ tiếng hay có thể hát karaoke


bán em loa JBL control 1 tàu
tiếng nghe dc
em bán 1triệu 2 em này call 01278941096