Cửa hàng nhạc xưa vừa về lô đầu băng cối toàn hàng đẹp long lanh mời các bác ghé lựa.
Đầu băng cối Akai GX 635D mặt trắng đẹp long lanh.
Chạy đầu từ thủy tinh khỏi sợ mòn thu phát tốt, chất âm hay, hình thức đẹp (hàng Pro).
Đầu Teac A-6300MK II hàng bãi đẹp long lanh chất am hay.

Đầu Akai 77 hàng đẹp long lanh đầu từ thủy tinh máy đời cao chất âm rất hay